MEGJELENT a Zsoltár Elmélkedések

20160921_095713.jpg
Örömmel adjuk Olvasóink kezébe Derek Prince – Zsoltár Elmélkedések c. kötetét. A zsoltárszakaszok tanulmányozásakor, ahogy majd oldalról oldalra haladunk, egyre inkább felismerjük lelkünk szükségét és óhaját, hogy meghitt közelségbe és közösségbe kerüljünk Alkotónkkal. Rácsodálkozunk Istenünk nagyságára, fenségére és emberszeretetére.

Derek kedves szavain keresztül meglátjuk magunkat is, mennyire kedvesek vagyunk Neki; mert az Ő keze munkája, kreatív mesterműve, mintegy „költeménye” vagyunk. Mindnyájan, mint az Úrtól való ajándékok, akik arra lettünk teremtve, hogy mindennap a már elkészített módon cselekedjünk jót embertársainkkal. Hogyan járhatunk ebben a vezetésben, hogyan hangolódjunk rá a Mindenható tervére?
Áldott bibliatanítónk, Derek Prince hitte, hogy az aktivitásunk az Istennel eltöltött csendességből fakad, és hogy amire igazán szükségünk van, az az Istenre való teljes odafigyelésünk. Minden megértés ebből fakad.
Derek üzentét felfoghatjuk úgy is, mint „101 recept a szellemi életre”. Recept a Szent Szellemtől szellemünk, lelkünk erős bátorítására, testünk jólétére, gyógyulására.

Sőt, megerősítés ez, hogy erősen ragaszkodjunk a Főhöz, a Krisztushoz, újra és újra felismerve Benne Teremtőnket, Pásztorunkat, áldott Megváltónkat és dicső Királyunkat.
Ahogy Dávid egykor felismerte Urát, segítségül hívta Nevét, belekapaszkodva áldást, védelmet, megsegítést és imameghallgatást nyert, úgy Derekkel együtt Dávid zsoltáraiból mi is lelkünkben feltöltődhetünk, életünk irányát újragondolva a megértett igazságokra sorsdöntő válaszokat adhatunk.

 

20160921_100650.jpgImádkozunk és kívánjuk, hogy felgyorsult és zakatoló világunkban – Derek olvasóiként – mi is vegyünk bölcsességet és erőt, tudatosan ellen állva a sodrásnak. Munkáljuk az üdvösséget, törődjünk vele; sőt úgy szánjunk időt Istenre, hogy megpróbálhasson a Gyülekezetre és a személyes életünkre vonatkozó nagyszerű terveivel.  

Derek Prince Ministries Magyarország

Tagek: dicsőség , Szent Szellem , Jézus Krisztus , tanítás , elmélkedés , meditáció , dicsőítés , imádkozás