Megjelent Derek Prince - Hozzatok Igazságos Ítéletet!

hii_en.PNG
Az emberek úgy ítélnek meg téged, ahogy te őket! Ez komoly. Mivel a megítélés egy nagyon félreértett terület az Egyházban, sokan kritizálnak ott, ahol nem kellene, és ahol pedig szükséges lenne elválasztani az igazat a hamistól meg elmarad. Isten számon fog kérni mindkettőért. A helyes ítéletalkotás megértése nélkül mi is állandóan küzdeni fogunk, hogy igazságosan megállhassunk Istenünk előtt. Ez egy nagyon jó írás Derek testvértől.

Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett a nyomdából a "Sound Judgement" magyar kiadása. Olyan kivételes témában tanulhatunk, mint az ítélkezés. Meglepő módon a Bibliának sok mondandója van e kérdésben.

Derek Prince igyekszik megismertetni Mózes írásaitól kezdve egészen az apostoli levelekig mindazokat a gondolatokat, történeteket, tanításokat és főleg intéseket, amiket az Örökkévaló az ítélkezésben ránk hagyományozott.

Meg fogjuk tapasztalni, hogy a könyv üzenete rendkívül inspiráló. Az első meglepetés akkor ér bennünket, amikor rádöbbenünk arra, hogy a Szentírás egyszer óv bennünket az ítéletgyakorlástól, másszor pedig pont az ellenkezőjét mondja és határozottan felhív az ítélettételre.

Hála Istennek, Derek Prince világosan és érthetően bemutatja a különbséget, mikor ítélkezzünk és mikor ne, és megtanít bennünket megérteni Isten gondolatait.

Ahogy egyre jobban beleássuk magunkat e téma mélységeibe – Derekkel együtt gondolkozva – ezek az igék kihatnak életszemléletünkre, erős változást gyakorolva viselkedésünkre, érzelmi és akarati döntéseinkre, és végső soron egész további életünkre.

Szükséges jól eligazodnunk, mert sürgős segítségre szorulunk. Egyrészt, azt tapasztaljuk itt Kelet-Európában, hogy a tekintély nélküli ítélkezés teljesen megmérgezte társadalmunkat, és már a Krisztus követőinek a gondolkozásmódját is fenyegeti.

Másrészt pedig azoknak, akik kormányzói (tekintélyi) felelősséggel bírnak, jól át kell látniuk ezt a területet. Pl. az egyház vezetőinek a vezetésben, a lelki ajándékok
ill. szolgálatok megítélésében vagy a hívők közötti akut problémák orvoslásában helyes és erőteljes ítélettételt kell(ene) gyakorolniuk.

Sok tekintetben jó hasznát vehetjük tehát ennek a kutatásnak, mert a mindennapi élethez szükséges alapelvek – e témában, az ítélkezés kérdésében – benne vannak ebben a könyvben.

Végül érdemes majd átgondolnunk azt is, hogy életünkben ezzel a könyvvel – Isten kegyelméből – nemde egy fordulóponthoz érkeztünk-e.

Derek Prince Ministries Magyarország

Tagek: gyülekezet , apostolok , kormányzás , hatalom , konfliktuskezelés , hitelvek , néma kutyák , hamis szolgálatok , erkölcs , tanítványság , ítélkezés , kritizálás