A tanulatlanok tanítása

A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején a Szent Szellem a karizmatikus megújulás néven ismertté vált mozdulásával söpört végig a világon. Ennek eredményeként tízezrével fordultak az Úrhoz az amerikaiak, köztük a fiatalok is nagy számban. Ugyanakkor a hagyományos felekezetekben élő keresztények tömegei is megújultak a Szent Szellem keresztségben. Ezek az emberek éheztek az alaptanításra, aminek segítségével megérthetik a Bibliát, ezért Derek Prince kiadta első könyveit, A hit alapjai sorozatot.

Ez az eredetileg hétkötetes sorozat logikai sorrendben fejti ki a keresztény hit jelentős alaptanításait, különös tekintettel a Szent Szellem munkájára. 1987-ben Derek átdolgozta a sorozatot és tárgymutatóval is ellátta, mielőtt 1993-ban kiadták A Szent Szellemmel telt hívő kézikönyve címmel. Derek ezt mondja erről: „Ha csak egy dolgot hagyhatnék Krisztus testére, az A Szent Szellemmel telt hívő kézikönyve lenne.”

Ez a könyv vált alapvető tananyaggá sok országban, különösen azokban, amelyek az 1980-as évek végén felszabadultak a kommunizmus alól. Lefordították albán, arab, bolgár, kínai, horvát, cseh, német, magyar, indonéz, mongol, lengyel, orosz, szerb és spanyol nyelvre. Egyes részei elérhetőek dánul, hollandul, héberül, koreaiul, portugálul, svédül, vietnámiul és telugu nyelven. Sok gyülekezetben használják az új megtértek tanítására.

Az ezt kiegészítő A kereszténység alapjai című levelező tanfolyam már több ezer keresztény életét gazdagította, és hitét erősítette.

Az 1965-ben kiadott Önképző bibliaiskola anyagát világszerte használják a keresztények hitének megalapozására és erősítésére. Ezt a művet is legalább huszonhat nyelvre lefordították már, és valószínűleg szélesebb körben elterjedt, mint Derek bármely egyéb könyve, hiszen könnyen megérthetik a különböző kultúrákban elő felnőtt emberek is, mint például a kínaiak, az afrikaiak, a mongolok, a latin-amerikaiak, az indonézek és az oroszok is.

Derek és Lydia, miközben az Egyesült Államokban utazgattak és szolgáltak, megismerkedtek sok más utazó tanítóval, akik szintén a Biblia megértése iránti új éhséget igyekeztek kielégíteni. 1969-ben Floridában Derek Prince, Bob Mumford, Charles Simpson és Don Basham leült, hogy együtt imádkozzon egy konferencia vezetőségével kialakult komoly helyzet miatt, ahol mindannyian előadók voltak. Derek így emlékszik erre:

„Amikor befejeztük az imádkozást, mindannyian rádöbbentünk, hogy Isten egy különleges céllal kapcsolt össze minket, különleges módon. Elköteleztük magunkat arra, hogy imában befedezzük egymást, átláthatóvá tesszük személyes életünket egymás előtt, és előre megbeszélünk egymással minden jelentős magánéleti döntést.”

Később Ern Baxter is csatlakozott hozzájuk, és ez a csoport lett a tanítványsági mozgalom vezetője, ami elsősorban az Egyesült Államokban terjedt el. Az Új bor című tanító folyóiratban megjelentek cikkeik, és így sok keresztényt elértek világszerte.

Ahogy fejlődött a kapcsolat az öt tanító között, eljöttek hozzájuk fiatalabb férfiak, és megkérték őket, hogy egy elkötelezett kapcsolat keretei között felügyeljenek az életükre. Később ezek a fiatalok is elkezdtek másokat tanítvánnyá képezni, és így kialakult egyfajta tanítványsági piramis.

A hetvenes évek közepére már elkezdtek hírek keringeni arról, hogy emberek kötelékbe kerülnek azért, mert manipulálják őket a vezetőik. A mozgalom rendkívül ellentmondásossá vált.

1983-ban már világos volt Derek számára, hogy többé nem támogathatja ezt a mozgalmat, ezért kilépett belőle. Később a csapat többi része is szétesett, és a piramis darabjaira hullott. Derek így vall erről:

„Szerintem a galaták bűnébe estünk: Szellemben kezdtük el, de hamarosan már testben folytattuk. Ennek fényében megtértem abból, hogy részt vettem a mozgalomban, és megtagadtam ezt a tévedést. Mélységesen bánom azt a kárt, amit Krisztus testében, valamint sok ígéretes fiatal férfi és nő életében okoztunk.”

Ugyanakkor a kazettás magnók tömeggyártása új dimenziót nyitott a bibliai tanítások területén. A korábbi idők bibliatanítóitól eltérően, akik csak egyszer mondták el üzeneteiket, korlátozott létszámú hallgatóság előtt, Derek kazettára vette az üzeneteket. Így ezrével másolhatták a tanításait, hogy azok nagyon sok emberhez eljussanak a világ különböző részein. 1971-ben a Derek Prince Publications megnyitotta irodáját Fort Lauderdale-ben, mert Derek és Lydia ott éltek akkor. Derek terjeszteni kezdte saját könyveit és kazettáit.

Jóllehet, időnként eléggé ellentmondásos volt a szolgálata, hiszen részt vett a szabadító szolgálatban, és benne volt a tanítványsági mozgalomban is, Derek tanítása mégis mindig széles alapokon nyugodott, és a bibliai igazság sok területét lefedte. A Derek Prince Publications a hetvenes években adta ki A történelem formálása ima és böjt által, Az önátadás kegyelme, A házasság szövetség, és a Hit, ami által élünk című könyveket.

A Találkozás Jeruzsálemben című művében, ami első feleségének, Lydiának a történetét dolgozza fel, Derek eltér szokásos tanítói stílusától. Ez a könyv drámai és pergő olvasmány, mint egy regény, mégis sokakat mélyebb hitre, és az Úr Jézus iránti mélyebb elkötelezettségre vezetett. Csupán napokkal azelőtt jelent meg, hogy 1975-ben Lydia hirtelen, szívelégtelenségben elhunyt.

Lehetetlen felmérni Lydia hatását Derek életében. Noha Dereknél idősebb és tapasztaltabb volt, készségesen a háttérbe vonult és támogatta Dereket szolgálatának fejlődése idején. Mindig az első sorban ült és imádkozott a prédikáló Derekért. Részt vett a szabadító és gyógyító szolgálatban is.