Új könyvek a közeljövőben

6book__kicsi.jpg
Derek Prince szolgálata a keresztény élet majd minden területét átölelte. Tanítói képességei leginkább érett korában nyilvánultak meg. Ahogy haladt előre a Krisztus követésében egyre több istenfélelemmel, izgalommal, bölcsességgel és tapasztalattal nyúlt az Igéhez. Szolgálatunk igyekszik bemutatni, hogy Derek sokkal többet tett le az asztalra, mint amit mi, magyarok megismertünk belőle.

Az éven már megjelentettünk egy remek könyvet; „A Legszentebb Helyen” címmel, amiben Derek az imádat és a szív kapcsolatát, az Isten jelenlétében való viselkedésünket, annak konkrét testi jegyeit járja körbe. Nagyon jó eligazítást kapunk arra, hogyan is közeledjünk a Trónhoz, megismerve mindennek okát és célját, vagyis ne elégedjünk meg csupán a gyülekezeti alkalmon a dicsérettel.

Írt egy további ehhez kapcsolódó erőteljes üzenetet is, ami a szentség témáját vizsgálja, de nem a szokásos, „tedd ezt, tedd azt” alapon, hanem feltárja ennek szellemi célját, és azt is, hogy megérthessük ennek rendkívüli erejét. Címe: „Elválasztva Istennek – A szentség szépséges titka”.  

Szeretnénk egy nagyon aktuális kérdésre választ találni: „Miért történnek rossz dolgok Isten embereivel?” Dereknek van egy ebben a témában ismert tanítása. Sokaknak nagy segítség lesz. Szeretnénk a nyár végére ezt megjelentetni.

Van igény „Az Ige kihirdetésének ereje” c. könyv újra megjelenésére. Sokan használták a mindennapi istenkeresésben, illetve a gyülekezeti vagy házi imaalkalmakon. Többeknek ez már igen rossz állapotban van (nekünk is), megérdemli, hogy újra gondoljuk, kicsinosítsuk, és elérhetővé tegyük mindenki számára.  

Ezen kívül még a személyes biztonságról szeretnénk egy könyvet, hogy minden körülmények között meglássuk a „menedéket a nehéz időkben”. A legerősebb és legkitartóbb embereknek is szükségük van a bátorításra.

Végül, ha belefér az évbe egy prófétai útmutatást szeretnénk adni „ezekhez a napokhoz”, amiben élünk, harcolunk, és győztesek vagyunk Krisztus által.  

 

A tervek csak tervek, ha nincs mögötte szellemi és fizikai muníció. Kérjük imáitokat, illetve, ha Isten indít, akkor bármelyik projektre szívesen vesszük pénzügyi támogatásotokat, legyen az akár csekély mértékű, vagy épp nagyon áldozatkész. Minden segítséget hálásan köszönünk előre is.

Mindenben Isten dicsőítessék!

 

Derek Prince Ministries Magyarország   

Tagek: