A hit alapjai

1. A Kősziklára alapozva

1. A Kősziklára alapozva
Derek Prince a hat alaptanítás első részében Jézus Krisztust, mint a hit fundamentumát mutatja be. Minden keresztény számára Krisztus a Kőszikla. A Vele való találkozás folytán e kinyilatkoztatás elismerése, valamint a Benne való hit megvallása adja meg a lehetőséget az üdvösségre.

2. Isten Igéjének hatalma és ereje

2. Isten Igéjének hatalma és ereje
Hogyan építsünk a már lerakott alapra? Szeretetünk Isten felé, valamint tanítványságunk próbája az, hogy Isten írott Igéjéhez hogyan viszonyulunk. Szent Szellem által ihletett, örökkévaló tekintély számunkra? A hit, az újjászületés, gyógyító hatása testünkre, elménkre, valamint az ördög és a bűn legyőzése az Ige által lehetséges.

3. Hitre jutás megtérés révén

3. Hitre jutás megtérés révén
Fontos megértenünk a "megtérés" szó jelentését, azt hogy Isten mit gondol erről. Az igazi megtérés egyszerűen egy szilárd belső elhatározást jelent, véleményünk gyökres megváltoztatását. Ez a bűnös ember első válasza Istennek, ami nem azonos a bűntudattal. Az ószövetségi próféták, Jézus Krisztus és az apostolok szerint is az igazi hithez vezető egyetlen út!

4. A hit és a cselekedetek

4. A hit és a cselekedetek
A bibliai hit jellmzője, hogy mindig Isten Igéjéből származik, és közvetlenül Isten Igéjéhez kötődik. Messze nem azonos a reménnyel. Amikor hiszünk valóságos változást élünk át, szívünk és szánk megtellik vele, és szólásra indít, kihirdetjük-megvalljuk "hitünket". Ahogy átvesszük Isten valamennyi ígéretét, ez válik a megigazult élet egyedüli alapjának. Ismerd meg az üdvözítő hit igazi tartalmát!

5. Bemerülés vízbe

5. Bemerülés vízbe
Mit kell tudnunk a keresztségekről? Az Írás négy fajtáját mutatja be. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a megtérés, a hit, a jó lelkiismeret és az odaszánt tanítványság? Tanulmányozd Derek Prince-szel keresztségek igazi tartalmát, feltételeit, szellemi jelentőségét.

6. Bemerülés Szent Szellembe

6. Bemerülés Szent Szellembe
A pünkösdi tanítás sok esetetben érzelmi reakciók körül forog. Az ember érzelmi lény, a fizikai reakciókon és élményeken túl azonban sokkal több az, amit az Atya ígérete, a Szellem ígérete jelent számunkra. Kegyelemből, hit által, hitbeli lépéseken át ismerd fel Isten tervét.

7. Isten erejének átadása

7. Isten erejének átadása
Mire is kaptuk az erőt? Ismerjük meg! Bizonyságtételre, vezetésre és arra, hogy felelősen és hitelesen képviseljük Krisztust. Ajándékaink használata és a szolgálatba állítás terén is ismernünk kell Isten akaratát.

8. Az idő végén

8. Az idő végén
Az előző tanítások sorban ehhez az általunk lakott és élt világhoz tartoztak. Az alaptanítások lezáró szakasza azonban Isten létezésének birodalmába,az örökkévalóságba vezet. Más perspektívába visz Isten Igéje. Belelátunk a jövőbe, abba, hogy elkerülhetetlenül megtörténik az igazak és gonoszok elválasztása. A halálkor elválnak sorsok és ez a világrend megszűnik.

9. A test feltámadása

9. A test feltámadása
Az Ószövetég előre kijelentette a feltámadást. Krisztus az első zsenge, vele elkezdődött a feltámadás három szakasza. Ismerd meg az igazi hívők ismertetőjegyeit, a feltámadást és az elragadtatást. A végső időkben tanúk és mártirok fogják bizonyítani a Názáreti Jézusban való hit igazságát. Ismerd meg mit mond a Biblia az 1000 éves királyságról és a végső feltámadásról, pokolról, halálról. Azok, akik Jézuséi azonban dicsőséges testtel támadnak fel.

10. Az utolsó ítélet

10. Az utolsó ítélet
Isten mindenek Bírája. Örök jogon az Atyáé az ítélet. A Fiúra átruházott ítéletet azonban az Emberfia az örök Igére ruházta át. Ez vezet bennünket a Krisztus ítélőszéke, a jutalmazás díjkiosztó emelvénye elé. A történelmi és végső ítéletek kijózanítanak, hogy istenfélelmmel és felelősséggel éljünk és szolgáljunk.