Derek Prince:

Számítasz Istennek!

weblapSZAMITASZ_IST_front.JPG
Fedezd fel az Isten szemében való értékességed és identitásod! Egy olyan korban élünk, amikor igen könnyű az isteni rendeltetésű sorsunkat elhibáznunk.

Sok esetben modern korunk normáihoz mérjük magunkat – és néha úgy, hogy közben ennek tudatában sem vagyunk. Azonban, ha fel tudnánk fogni, milyen óriási mértékben számítunk Istennek, akkor a körülöttünk lévő világra – és magára az örökkévalóságra is – egészen más szemmel tekintenénk.  Teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy ezekben a kihívásokkal teli napokban a Gyülekezetnek sürgetően nagy szüksége van azon jellegű, érdemi és lényeges tanításra, melyet e könyv kínál nekünk.

Felismered-e, mennyire értékes vagy? 

Az általunk megismert igazságok alakítják életünket. Derek ebben az üzenetében arra fókuszál, hogy felfedezzük valódi értékünket, illetve, hogy ez az ismeret által hogyan segít növekednünk abban az életben, amelyet Isten számunkra – az Ő gyermekei számára – eltervezett. Gyakorlati módon mutatja be, hogy a Biblia az egyetlen könyv, mely nemcsak felteszi e kérdést, hanem kielégítő válasszal is szolgál erre. Miközben tanulmányozzuk az ember természetét, egyre világosabbá és érthetőbbé válik az, miért is számítasz oly nagyon Istennek.

Mi is az identitásunk? E kérdés megválaszolásához, feltétlenül fontos tudnunk, hogyan kell nekünk, embereknek (szellemből, lélekből és testből álló teremtményeknek) az isteni terv szerint működnünk – mind az Istennel, mind pedig az embertársainkkal való kapcsolatunkban. Ez igen nagy gyakorlati fontossággal bíró ügy minden újjászületett hívő számára. Ebből kapunk útmutatást arra nézve, hogyan kell Isten szándékai szerint élnünk a krisztusi, új életben. Segít megismernünk, kik is vagyunk valójában.

A Biblia egy olyan tükör, mely feltárja előttünk a saját belső természetünket.  Felfedi, hogy hármas felépítésű lények vagyunk, hasonlóan, mint az Isten, aki Atya, Fiú és Szent Szellem: három isteni Személy, de egy Isten. Azt is megérthetjük, hogy az Úr a saját hasonlatosságára teremtett minket, így a teljes embernek ez a „visszatükröződése” a teremtés során kelt életre, amikor Isten, onnan fentről, a saját Szellemét belelehelte a földből származó agyagtestbe. A szellem és az agyag – azaz a szellem és test – egyesülésének eredményeképpen „élő lélek” jött létre. Isten elsődlegesen a szellemünkön keresztül kapcsolódik velünk. Az emberi személyiséget működtető hatalmi lánc onnan fentről indul, Istentől, majd a Szent Szellem által eléri az emberi szellemet, lelket, végül a testet.

Ahogy a szellemnek elsődleges felelőssége, hogy Istennel töretlen, folyamatos közösségben legyen, és Őt imádja, úgy a lélek feladata, hogy alávetettségben és önmegtagadásban maradjon. A testünk feladata, hogy a Szellem számára tiszta templomként szolgáljon, és hogy tagjaink oda legyenek szánva Istennek.

Nyomon követhetjük, hogyan fordultunk el Istentől az édenkerti bűnbeeséskor, fellázadva Őellene, melynek katasztrofális következményei lettek emberi lényünk mindhárom összetevőjére nézve. Az ember szelleme meghalt – szellemileg halottak lettünk a bűneinkben. Lelkünk megfertőződött lázadással. Testünk pedig alá lett vetve a romlottságnak, pusztulásnak, betegségnek, idős kornak, majd végső soron a halálnak.

Istennek hála, az Úr egy nagyszerű gyógyírt biztosított számunkra, hogy e szörnyű helyzetből kiutat találhassunk!  Az Úr gyógyírja nem más, mint az újjáteremtettség – az, hogy Krisztusban újjászülethetünk. A Jézus Krisztusba, az Ő engesztelő halálába és feltámadásába vetett hitünk által az üdvösség (avagy újjászületés) pozitív kihatásait is megérthetjük.

Az újjászületés helyreállítja a szellemünk Istennel való kapcsolatát. Fentről-lefelé (azaz: vertikális) irányba tudunk működni, a lelkünk felszabadul az ördög irányítása alól. És ez még csak fokozódik, mert Derek részletesen taglalja az elragadtatás eseményét, és annak hatását az emberi teljességünkre.

Fedezzük fel Derek írásában a reánk váró, izgalmas jövőt: milyen csodálatos változásokat fogunk megtapasztalni Krisztus visszajövetelekor szellemünkben, lelkünkben, testünkben.

Az elragadtatás sok mindenre választ ad! Olvasd, élvezd és bátorodj!

 

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány & Derek Prince Ministries - Magyarország, 2016.

ISBN 978-963-89749-3-8

Méret:140×210 mm (A5)

Oldalszám: 224 oldal

Súly: 281 g

 

A kötet a keresztény könyvesboltokban már elérhető.

Tagek: érték, büszkeség, Isten Igéje, szellem, lélek, test, újjászületés, lázadás, elme, akarat, érzelem, templom, érzéki, démonikus, Jézus, angyal, trombita, örökkévalóság, elragadtatás, megszentelődés, szentség, példázat, imádság
Olvass bele a könyvbe!

Olvass bele a könyvbe!