Derek Prince:

Három Üzenet Izráelnek

3UI_front_kicsi.JPG
A ZSIDÓ TÖRTÉNELEM NAGY TALÁNYÁNAK MEGFEJTÉSE

Derek Prince, nem zsidó háttérből származó Messiás követőként meglepődve fedezte fel, hogy napjainkban
a legtöbb zsidó ember valójában nem ismeri a saját prófétáik írásait. A Tórát – Mózes öt könyvét – esetleg ismerik, de azoknak a zsidó embereknek a többsége, akikkel találkozott, soha nem hallották a prófétai üzeneteket, amelyeket Szent Irataik őriznek.

A bibliai próféciák egy része meglepő és alapos részletességgel a Messiás eljövetelét taglalja, más része pedig hogy világossá tegye Isten népe előtt isteni kiválasztásukat és elhívásukat. A próféciák fő témája Izrael sorsa, mert az Örökkévaló a Messiást elsősorban nekik ígérte és küldte el.

E könyv három fontos üzenete:

•             Jesája (Ésaiás) 53. fejezetének részletes elemzése,

•             Huszonhét hasonló vonás Mózes és Jesua (Jézus) között.

•             Miért szenved a zsidó nép?

Kívánjuk, hogy az Írások által sokak szemét és szívét nyissa meg a hirdetett igazság, hogy a zsidó nép újra megismerhesse az Örökkévaló áldásának teljességét!

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány, DPM-Magyarország, 2018.

https://www.facebook.com/DEREK.PRINCE.MAGYARORSZAG/

 

ISBN 978-615-5856-02-0

Méret: 135×195 mm

Terjedelem: 120 oldal

Súly: 178 g

Tagek: próféták, próféciák, tóra, Izráel, Izrael, Ézsaiás, Mózes, Jesua, törvény, megváltás
Olvass bele a könyvbe!

Olvass bele a könyvbe!