Derek Prince:

Az előttünk álló Aratás

front_aratas.JPG
Derek Prince azt mondja, hogy az aratás már a küszöbön van, és Istennek aratómunkásokra van szüksége. Ezrekre, akik Isten Igéjének sarlójával aratnak. Eljött az aratás ideje, mert a Föld aratnivalója megérett.

Meglepő, de sokan azt hiszik csak egy aratás lesz. Az események isteni elrendelés szerint fogják követni egymást. Derek Prince elmondja, hogyan változott meg az élete azáltal, hogy megváltoztatta a gondolkozásmódját az isteni eseményekről, és téged is ugyanerre bátorít.

„Elég hosszan éltem, és elég régóta tartozom keresztény közösségekbe ahhoz, hogy észrevegyem: nagyon gyakran nem azok érnek el eredményeket, akik sok szellemi ajándékot kaptak, hanem az odaszánt életűek. Valaki egyszer azt mondta: ’Isten csak egyetlen képességet vár tőlünk, hogy álljunk a rendelkezésére.”

Derek kérdezi tőlünk: „Te az Ő rendelkezésére állsz? 
Szembe tudsz-e nézni félelem nélkül a korszak végével?

Derek négy üzenete található ebben a kötetben.

HOGYAN ÉLHETED TÚL AZ UTOLSÓ IDŐKET? c. könyvében Derek Prince megvilágítja, hogy a Bibliában Isten pontosan  kijelentette, hogy mi, akik népéhez tartozunk, hogyan éljünk ezekben az utolsó napokban. Ez különösen bátorító és hasznunkra van, mert ebből először is megértjük milyen alapvető problémákkal kell az emberiségnek szembenéznie; másodszor mi a legfontosabb kulcsa az utolsó idők helyes megközelítésének, és végül mi Jézus szerepe a korszak végén. Miközben, ahogy ezeket az igazságokat megérted, fel fogod fedezni, hogy te magad is hogyan nézhetsz szembe – félelem nélkül az utolsó napokkal.

AZ ELSŐ MÉRFÖLD - Nem teljesítheted a második mérföldet, amíg nincs mögötted az első mérföld.

Jézus idejében egy úton lévő római katonának joga volt arra kényszeríteni valakit, hogy cipelje a katona csomagját egy mérföldön keresztül. Ez nem kis teher volt! Jézus még tovább ment, és azt mondta a tanítványainak, hogy legyenek készségesek ne csak ezt az egy mérföldet, hanem még a második mérföldet is megtenni a katona csomagjával.
Derek Prince ebben a tanításában arra szólít fel bennünket, hogy mi is tegyük magasabbra a mércét, és rámutat a következőkre, először: a szeretet megbocsátja, de nem söpri a szőnyeg alá a bűnt; másodszor a hatékonyság keresztény erény; harmadszor a saját családunk iránti kötelezettségeinket tegyük az első helyre. Soha nem volt nagyobb szükség – mint a mai önzésre hajlamos társadalomban – arra, hogy készségesek legyünk a második mérföldre is. Ahogy elolvasod „Az első mérföld” – et, gondold át mekkora kihívás ez, tedd meg és határozd el, hogy ennek megfelelően, feddhetetlenül fogsz élni!

A KÉT ARATÁS - Előbb a késői eső hullik, azután jön az aratás, végül az Úr eljövetele következik.

E korszak végén minden egyes ember előtt két, ellentétes lehetőség nyílik: kegyelem vagy ítélet. Nemcsak arra van szükségünk, hogy a kegyelmet válasszuk, hanem arra is, hogy odaszánjuk életünket Isten kegyelmének hirdetésére. Mert Isten nagylelkűen fölajánlotta kegyelmét mindazoknak, akik az ítélet felé menetelnek.
Derek Prince a Szentírás alapján megmutatja, hogy Isten csodálatos ajándékot adott nekünk: a Szent Szellemet, aki úgy jön, mint az eső, amely képessé tesz rá, hogy bőséges termést hozzunk. Ismerd meg, hogyan lehetsz Isten eszköze abban, hogy a kegyelem aratása bőséges legyen, és hogy Krisztus Királysága létrejöjjön a Földön!

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ ARATÁS - Élj abszolút elkötelezettséggel egész életedben!
Amennyire meg tudjuk állapítani, „Az előttünk álló aratás” üzenetének magva, Derek Prince egyik spontán beszéde volt, amelyet valamikor a 70-es évek közepén tartott – feltehetőleg – egyetemista korú fiataloknak. Ez a felhívás az utolsó idők aratásában dolgozó munkásoknak szól. Az egyik legsürgetőbb, legerőteljesebb üzenet, amelyet valaha is hallottunk – és itt arról az aratásról van szó, amelyet az előttünk álló napokban kell majd elvégezni.
Hisszük, hogy „Az előttünk álló aratás” közvetlen felhívást jelent mindegyikünk számára Isten Szent Szellemétől – amelyet barátunk, mentorunk és bibliatanítónk, Derek Prince tolmácsolt. Az eredeti beszédben Derek el is mondta, hogy tudatában van annak, hogy: az Úr indította arra, hogy az aratás témájáról beszéljen. Őszintén feltárta hallgatósága előtt azt is, hogy amit elmond, abból egyetlen mondat sem található azokban a jegyzetekben, amelyeket korábban arra az előadásra készített.  Azután még hozzátette: „Kénytelen vagyok arra következtetni, hogy Isten mondatta ki velem azokat a dolgokat, amelyeket ma elmondtam nektek. Ennek fényében kötelességem, hogy választás elé állítsalak benneteket.”

***

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány, DPM-Magyarország, 2016.

ISBN 978-963-89749-6-9
Méret:142×210 mm (A5)
Terjedelem: 176 oldal
Súly: 228 g
    
Megrendelés: Kiss Zoltán, dpmhungary@gmail.com

 

Tagek: aratás, utólsó idők, korszak vége, eszkhatológia, Szent Szellem, munkások, reformáció, helyreállítás, törvénytelenség, ítélet, Isten Királysága, üldözés, Jelenések könyve
Olvass bele a könyvbe!

Olvass bele a könyvbe!